TERMS & CONDITIONS

The liability of Anker Olesen Surveyors Ltd. and all its subcontractors for damage or loss of any kind under any one contract/survey for the provision of service by Anker Olesen Surveyors shall in no event exceed SDR 25,000. All contracts/surveys for the provision of service entered into by Anker Olesen Surveyors shall be governed by and construed in accordance with Danish law, and any dispute arising out of or in connection with such contracts/surveys shall be settled exclusively by the Maritime and Commercial Court in Copenhagen, Denmark, or, if the Maritime and Commercial Court in Copenhagen is not able to accept jurisdiction, by the district Court in Kolding, Denmark.

*******************************************************************************************************

Anker Olesen Surveyors ApS og alle deres underleverandørers erstatningsansvar for skader eller tab af enhver art under hver kontrakt/survey for levering af tjenesteydelser af Anker Olesen Surveyors ApS kan under ingen omstændigheder overstige SDR 25.000. Alle kontrakter/surveys for levering af tjenesteydelser indgået af Anker Olesen Surveyors skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, og enhver strid, der udspringer af eller i forbindelse med sådanne kontrakter/surveys skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København, Danmark, eller, hvis Sø- og Handelsretten i København ikke er i stand til at påtage sig domsmyndighed, ved Byretten i Kolding, Danmark.

 


ankerolesen.dk © 2005-2012 - TEL +45 40 27 01 73